Förlängning av städavtal med Miljöförvaltning Göteborgs Stad

Vi har fått förtroendet av Miljöförvaltning Göteborgs Stad att fortsätta leverera städtjänster fr o m April 2017