Förlängning av städavtal med Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Vi har fått förtroendet av Förvaltnings AB GöteborgsLokaler att fortsätta leverera städtjänster fr o m April 2018