Finns Städ & Fönsterputs har tilldelats Svanen licensen

Vi är stolta över att kunna presentera för våra gamla och nya kunder att våra tjänster har en begränsad miljöpåverkan.

Företaget har jobbat med hållbarhets frågor och utveckling under 2018-2019 ,  vilket sedan resulterade i en ansökan hos Nordisk miljömärkning  för Svanemärkta Tjänster.  Efter intensivt slutskede senhösten 2019 och vintern 2020 har Finns städ & fönsterputs AB tilldelats Svanen licens som gäller för  Lokalvård inklusive golvvård samt Fönsterputs tjänster. Licensen gäller tom. 2023-12-31

Licensnummer  3076 0141 (3076 0141) Gäller gäller för Lokalvård inkl. golvvård

Licensnummer  3076 0141 (3076 0142) Gäller gäller för Fönsterputs.

Finns Städ och Fönsterputs Svanen licens 2023Ett företag som har Svanenmärkt städtjänst är en verksamhet som erbjuder sina kunder miljöanpassad rengöring. I den Svanenmärkta städtjänsten är förbrukningen av kemtekniska produkter låg och andelen miljöanpassade kemtekniska produkter hög. Miljöbelastningen i form av växthusgaser minimeras genom stränga krav på transporter och användning av soppåsar. Förutom detta ska städkvaliteten vara tillfredsställande och personalen ha rätt utbildning.

 

För mera information   Kontakt miljömärkning Sverige   08-55 55 24 00

 

Svanen märkning - Finns