FINNS. har fått IVO tillstånd enligt SoL.

FINNS. har fått IVO tillstånd enligt SoL,  vilket innebär att företaget får utföra tjänster hemma hos personer som har tex. hemtjänst via kommunen eller via oss själva som hemtjänstbolag.

FINNS. har genom vårt avtal med Göteborgs Stads Äldre samt vård- och omsorgsförvaltning  1200 kunder som vi tvättar/putsar fönster för samt att vi städar hemma hos 350 av de kunderna.