COVID-19

     Som kund hos FINNS. vill vi att du ska känna dig trygg. Våra riktlinjer är:
  • Vi har förstärkt våra hygienrutiner (Basalhygien utbildningsmaterial) och är noga med handtvätt. Vår personal använder handsprit och byter regelbundet munskydd och handskar.
  • Den som är sjuk och har symtom ska stanna hemma och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.